Over ons

Stichting HMW is een onafhankelijke stichting van huurders bij Stichting MeerWonen. Het bestuur van Stichting HMW wordt gevormd door vrijwilligers die huurder zijn van een woning van MeerWonen. Zij worden voorgedragen tijdens een huurdersconsultatie..

Huurders kunnen ook thema's onder de aandacht van het bestuur brengen. Het bestuur zal deze behandelen en zo nodig bij MeerWonen ter sprake brengen.

De beslissingen over het huurbeleid en onderhoud van de woningen worden door MeerWonen genomen. Huurders hebben het wettelijk recht om daar invloed op uit te oefenen. MeerWonen erkent Stichting HMW als vertegenwoordiger van haar huurders. Sterker nog, MeerWonen is zelfs wettelijk verplicht over keur aan onderwerpen advies te vragen aan Stichting HMW. Ook moet Stichting HMW op bepaalde punten toestemming geven voordat MeerWonen het beleid of de regels kan wijzigen.

Stichting Huurders MeerWonen biedt u naast het behartigen van uw belangen meer voordelen, zoals:

  • Advies en voorlichting
  • Deskundigheidsbevordering
  • Informatievoorziening
  • Begeleiding van bewonerscommissies.


Activiteiten

Ondersteuning aan leden
Wanneer MeerWonen uw klachten niet goed behandelt, is de regionale klachtencommissie de geëigende weg. Als er sprake is van een voortdurend probleem dat voor meerdere huurders geldt, kunt u HMW hiervan op de hoogte stellen. Stichting HMW zal deze zaken met MeerWonen opnemen om zo tot een oplossing te komen. Wanneer problemen zich concentreren op één specifiek wooncomplex is uw bewonerscommissie het orgaan om zaken niet te laten escaleren.

Problemen kunt u schriftelijk of per e-mail bij Stichting HMW melden. Wij zorgen dat ofwel wijzelf ofwel uw bewonerscommissie de zaak oppakt.

Overleg met MeerWonen
Stichting HMW heeft met MeerWonen een samenwerkingsovereenkomst en overlegt regelmatig met de directie. Hierbij komen dan o.a. beleidsmatige zaken aan de orde. Stichting HMW houdt op deze manier een vinger aan de pols waar het gaat om grote en kleine zaken in en rondom uw woning en uw woongenot.

Nieuwsbrief en website
Een aantal keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin staan huurzaken in het algemeen en actuele activiteiten van Stichting HMW in het bijzonder. Denkt bijvoorbeeld aan onze onderhandelingen met MeerWonen over huurverhoging.
Deze website wordt onderhouden door Stichting HMW.

 Bewonerscommissies 

In een aantal wooncomplexen van MeerWonen is een bewonerscommissie actief. Deze houdt zich bezig met zaken die zich in dat specifieke complex afspelen.Stichting HMW ondersteunt de aangesloten commissies op technisch en financieel vlak. Bewonerscommissies zijn een onderdeel van Stichting HMW maar overleggen ook zelfstandig met MeerWonen.
Stichting HMW heeft als doel nieuwe commissies op te richten in complexen waar nog geen bewonerscommissie actief is.