Rechter buigt zich over Gluurverhoging

28-06-2017 23:16

Komende maandag is de eerste zitting in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Nederlandse staat en de verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. De Woonbond eist een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst en wil de inkomensafhankelijke huurverhogingen terugdraaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro.

Hamer van rechter

De Belastingdienst mag  namelijk geen inkomensgegevens verstrekken aan private partijen. Daarnaast eist de Woonbond de op onrechtmatige basis geïnde huurverhoging voor de huurders terug. Naar schatting gaat het om zo’n 365 miljoen euro. De openbare zitting is op maandag in de rechtbank in Den Haag (externe link) om 09.30 uur. De dagvaarding  is in te zien op de website van onze advocaten (externe link).

Privacy huurders jaar op jaar geschonden

‘De afgelopen jaren  zijn inkomensgegevens van miljoenen huurders gedeeld zodat verhuurders de huurprijzen voor middeninkomens enorm konden laten stijgen. Een grootschalige schending van de privacy van huurders, om huurprijzen voor middeninkomens explosief te kunnen laten stijgen,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Jaar na jaar is de privacy van huurders geschonden. We hopen dat daar nu een einde aan komt.’

Collectieve claim

De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hier niet voor aan te melden. Huurders die de rechtszaak willen steunen, kunnen uiteraard wel lid worden. Als lid steunt u de Woonbond in zijn werk als belangenbehartiger voor hurend Nederland.

Raad van State

Vanaf 2013 konden huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Om het inkomen te kunnen vaststellen maakten verhuurders gebruik van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Begin 2016 oordeelde de Raad van State echter dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen nooit had mogen verstrekken. Dit was namelijk in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. De inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn daardoor niet op rechtmatige wijze tot stand gekomen.

Delen inkomensgegevens met verhuurders

Na de uitspraak van de Raad van State heeft minister Blok getracht om een juridische basis te creëren voor de verstrekking van inkomensverklaringen. Ook na deze wetswijziging blijft het opstellen en verstrekken van inkomensverklaringen echter onrechtmatig. Voor het opstellen van de inkomensverklaringen wordt namelijk gebruik gemaakt van gegevens uit de Basisregistratie Inkomen (BRI). Deze gegevens mogen alleen worden gedeeld met overheidsorganen en niet met private partijen, zoals verhuurders.