PBL: huurders langdurig in armoede

21-03-2017 10:57

Steeds meer huurders hebben te maken met langdurige armoede. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Huurverlaging

Door stijgende woonlasten en achterblijvende inkomensontwikkeling zitten steeds meer huurders in de knel. Ruim een half miljoen hurende huishoudens had in 2015 een ‘betaalrisico’.

Meer huurders lang in armoede

Uit het PBL-onderzoek blijkt ook dat een groeiende groep huurders langdurig in armoede leeft. Van huurders die in 2009 een betaalrisico hadden had 37% dit vier jaar later nog steeds. Van de huurders die in 2012 een betaalrisico hadden, heeft maar liefst 55% dit vier jaar later nog steeds.

Betaalbaarheidsprobleem nog groter

Het PBL kijkt alleen naar huurders met een zogenoemd ‘betaalrisico’. Huurders die na betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden om noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud  te kunnen doen. ‘Huurders die moeten bezuinigen op sociale participatie, zoals lidmaatschap van een sportclub, vallen hier buiten. De groep huurders die door stijgende huurlasten moet bezuinigen en al jaren in de problemen zitten is dus nog veel groter,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Huurverlaging is nodig

De Woonbond ziet in de cijfers een bevestiging van de noodzaak voor huurverlaging. Paping: ‘Steeds meer huurders kunnen de huur niet opbrengen en kampen jarenlang met armoede. Een komend kabinet mag dit niet negeren. Huurders zijn de afgelopen jaren keihard geraakt door het Haagse huurbeleid. Het roer moet echt om.’ De Woonbond pleit voor een huurverlaging van 10%.

Meldpunt Huuralarm

Huurders die door de fors gestegen huren in de problemen komen, kunnen een melding doen op ons Meldpunt Huuralarm. Deze meldingen helpen ons bij het agenderen van huurdersproblemen bij de Tweede Kamer.