Nieuwe uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging

27-03-2017 10:53

Dit jaar gelden er nieuwe regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er is nog maar één inkomensgrens en er zijn nieuwe uitzonderingen.

Relatie tussen huur en inkomen

Aan huishoudens met een inkomen tot € 40.349,- mag maximaal een huurverhoging van 2,8% worden gevraagd. Huishoudens met een hoger inkomen kan maximaal 4,3% worden gevraagd.

Nieuwe uitzonderingen

Vanaf dit jaar geldt er een uitzondering van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW’ers en huishoudens van vier of meer personen. Voor hen geldt de maximale huurstijging  van 2,8% dus ook als hun inkomen boven de € 40.349,- ligt.

Rechtszaak Gluurverhoging

De Woonbond is tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurprijs wordt voor middeninkomens erg snel hoger, terwijl er vaak geen betaalbaar alternatief voor ze is. Daarnaast schendt de Belastingdienst de privacy van huurders door inkomensindicaties aan verhuurders te verstrekken. De Woonbond is daarom een rechtszaak tegen de ‘Gluurverhoging’ begonnen. De eerste zitting is op 3 juli 2017.