Nederlandse kabinet stelt afbouw salderingsregeling zonnestroom opnieuw uit

16-02-2022 16:12

De afbouw van de salderingsregeling die in Nederland geldt voor zonnepanelen, wordt opnieuw uitgesteld. Het vorige kabinet schoof de afbouw voor zich uit en de huidige minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, stelt nu dat de geplande afbouwstart op 1 januari 2023 'niet haalbaar' is.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Jetten: "Als gevolg van de opgelopen vertraging in de behandeling door de controversieelverklaring, is de in het wetsvoorstel opgenomen ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023, niet meer haalbaar". De minister is voornemens om de Kamer zo snel mogelijk, uiterlijk ergens in het tweede kwartaal van dit jaar, te informeren over wanneer de afbouw dan wel zou kunnen beginnen. Het kabinet overweegt ook nog aanpassingen aan het wetsvoorstel te maken.

Tot nu toe was het voornemen van de regering om de salderingsregeling af te bouwen in stapjes van negen procent per jaar, beginnende op 1 januari 2023. In 2030 mag men nog 28 procent van de energie salderen en in 2031 daalt dat percentage naar nul procent. Het startmoment wordt verder de toekomst ingeschoven, maar daarmee het eindmoment ook, dus het tempo van afbouw zal hetzelfde blijven met negen procent per jaar, zo lijkt het.

Salderen is een vorm van subsidie vanuit de overheid, bedoeld om Nederland te stimuleren om daken te bedekken met zonnepanelen. In de grofweg tien jaar waarin salderen kan, is het pv-vermogen per inwoner gestegen van 7W in 2011 naar bijna 600W in 2020. Daarmee heeft het Duitsland en België voorbijgestreefd.

Een van de nadelen van de salderingsregeling is dat er mede daardoor zoveel vermogen opgewekt wordt in de wijken, dat de lokale infrastructuur dat niet aankan. Op piekmomenten, dus overdag op zonnige dagen, wanneer eigenaren zelf niet thuis zijn om energie te verbruiken, is er overcapaciteit en wordt het terugleveren steeds vaker uitgeschakeld.

De salderingsregeling is inmiddels lastig af te schaffen, blijkend uit de vele uitstellen en de controversieelverklaring. Inmiddels maken veel huishoudens er gebruik van: in 2023 verwacht de overheid er 410 miljoen euro aan te besteden in de vorm van misgelopen belastingen op elektrische energie. De regeling verkort de terugverdientijd nu nog tot zo'n zeven jaar, aldus Milieu Centraal. Dat maakt de regeling politiek onpopulair om af te schaffen onder eigenaren van de panelen.