Kennismakingsmarkt Statushouders

11-07-2021 13:08

Geachte redactie,

Graag wil ik u verzoeken om de onderstaande tekst te publiceren in de Oegstgeester Courant van a.s. woensdag.

Tot mijn grote verbijstering werd er in het NOS journaal van 20.00 uur op zaterdag 10 juli,  een volstrekt verkeerd beeld geschetst over de opvang van statushouders en gescheiden mensen in Oegstgeest. De verslaggever was aanwezig op de kennismakingsmarkt t.b.v. de tijdelijke huisvesting statushouders in Oegstgeest. Hij interviewde diverse aanwezigen o.a. onze burgervader. Alles pais en vree in ons dorp zou je denken. Maar de werkelijkheid is behoorlijk anders.

Sinds februari van dit jaar is de gemeente Oegstgeest in opschudding en vallen de plaatselijke politieke partijen over elkaar heen en proberen zij elkaar de maat te nemen als het om de besluitvorming gaat. Laat ik een ding voorop stellen, niemand vlucht voor zijn plezier en ieder mens verdient het om een dak boven zijn hoofd te hebben. Maar het gaat hier om een paar zaken waar wel erg licht over wordt gedacht, namelijk:

Met de komst van de statushouders en de toekomstige bewoners van Divorce Housing wordt de plaatselijke en regionale woningmarkt overbelast .

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 29 april, is de raad ruim 3 uur en 8 moties later tot een besluit kunnen komen.

De belangrijkste motie van Pro met ondersteuning van Hart voor Oegstgeest, na enige aanpassing en schorsing voor intern overleg, inhoudelijk: “  Een positieve grondhouding voor de tijdelijke huisvesting van 175 statushouders en 80 personen voor Divorce Housing “, werd met uitzondering van de VVD fractie aangenomen. Er is dus veel verdeeldheid om nog maar te zwijgen over de landelijke aandacht en vragen in de 2de kamer die gesteld werden door Sylvana Simons van “Bij 1 “over deze kwestie. De interviewende NOS reporter had zijn huiswerk niet goed gedaan en ging af wat hem werd wijsgemaakt.

Een woordvoerder van het COA die er trots op was dat zij de perfectie mix hadden gevonden voor de bemensing van het Hoefijzergebouw. En er  totaal aan voorbij gaat, wellicht interesseert het hem geen bal, dat iedere belastingbetaler, via zijn zak met geld aan Wieglia, de beleggers van Wieglia alsnog hun rendement krijgen. Ik ben benieuwd hoe de politieke partijen dit aan hun kiezers gaan uitleggen.

Dan de uitspraak van onze burgervader; “ ach even wat langer op een woning wachten" dat is toch zo erg niet? Nee als er genoeg sociale huurwoningen zouden zijn niet. Nog maar eens uitgelegd. Per jaar komen in Oegstgeest circa 80 sociale huurwoningen vrij. Daarvan gaan er 20 naar de zgn contingenten regeling, urgentie gevallen voor mensen met een “rugzakje “ Er zouden er dan 60 per jaar vrijkomen voor woningzoekenden.  Maar met de komst van de statushouders komen er jaarlijks 40 statushouders bij die ook een woning willen. Dat betekend dat er nog maar 20 woningen per jaar voor de reguliere woningzoekenden beschikbaar komen. Als er dan op dit moment ruim 800 woningzoekenden zijn, dan moet je minstens 10 jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning  en geen 2 jaar, zoals werd beweerd door onze burgervader die nota bene mede verantwoordelijk is voor het falende beleid op het gebied van het realiseren van sociale huurwoningen in Oegstgeest.

In een ding had de NOS verslaggever gelijk, “Gezien de huidige woningnood in Oegstgeest zal de tijdelijke huisvesting wel uitdraaien op een permanente huisvesting” en dat voor 5 jaar. En een bekend Nederlands spreekwoord zegt ”Wie dan leeft, die dan zorgt “. En zo is het maar net.

Leo Helsloot