Geen vrijstelling huurverhoging voor AOW'ers

03-02-2016 13:50

Geen vrijstelling huurverhoging voor AOW'ers

dinsdag 02 februari 2016

AOW'ers met een inkomen vanaf 39.000 euro kunnen fluiten naar de vrijstelling van een bepaalde huurverhoging die woonminister Stef Blok aanvankelijk voor deze groep in gedachten had.

 

De bewindsman wil die vrijstelling bij nader inzien gunnen aan gezinnen vanaf vier personen.

Scheefwonen ontmoedigen

Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat over een wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet bevorderen. Blok wil met de huurverhoging ontmoedigen dat mensen in een corporatiehuis blijven zitten waarvoor ze eigenlijk teveel inkomen hebben.

Omdat ouderen soms minder mobiel zijn, wilde hij ze uitzonderen van deze verhoging met de inflatie plus 4 procent. Maar de gezinnen hebben veelal meer kosten, becijferde ook het Nibud, aldus Blok.

Tijdelijke huurcontracten

De minister lijkt de Tweede Kamer op hoofdlijnen wel mee te krijgen met zijn plannen, die verder onder meer voorzien in meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Maar hij moet wel water bij de wijn doen, want de Kamer wil nogal wat aan zijn voorstellen verbouwen.

Blok past zijn plannen voor tijdelijke huurcontracten al wat aan, om de Kamer te garanderen dat corporaties niet gaan werken met alleen maar contracten die automatisch een keer aflopen. Dat mag van de Kamer alleen voor doelgroepen en dan niet voor één, maar voor twee jaar.

Wachtlijst

Eerder dinsdag sprak de Kamer al steun uit voor tijdelijke contracten voor starters, die na vijf jaar een goedkoop en eenvoudig huisje moeten verlaten, maar in die periode wel op de wachtlijst voor een beter huis mogen blijven staan. Dat was een voorstel van de ChristenUnie.

De Kamer en de minister gaan donderdag verder. Aan het zeer ingewikkelde en technische debat kwamen zoveel wijzigingen te pas, dat de tijd te kort bleek.

Reactie ANBO

Ouderenbond ANBO laat in een reactie weten onthutst te zijn. Directeur-bestuurder Liane den Haan: 'De minister wilde senioren oorspronkelijk niet voor niets ontzien: hier zit een kwetsbare groep ouderen tussen die niet makkelijk kan verhuizen. Sterker nog: de minister doet zelf veel te weinig om het ernstige tekort aan geschikte seniorenwoningen terug te dringen. Gemeenten en corporaties worden nauwelijks door hem aan het werk gezet om broodnodige levensloopbestendige woningen te maken. Daarmee zet hij deze groep dus klem: het wordt senioren onvoldoende mogelijk gemaakt te verhuizen en vervolgens worden ze gestraft met een huurverhoging!'

Bron: ANP