Forse kritiek tijdens hoorzitting Tweede Kamer verhuurderheffing

29-06-2016 18:28

Maatschappelijke organisaties hebben forse kritiek geuit op de verhuurderheffing tijdens de hoorzitting die de Tweede Kamer vanmiddag hield over de heffing. Deze heffing betalen sociale verhuurders over de waarde van hun sociale huurwoningen. Om dit te betalen zijn de huren fors gestegen en is het aantal sociale huurwoningen gedaald.

Plenaire vergaderzaal in Tweede Kamer

De hoorzitting is ter voorbereiding van de bespreking van de evaluatie van de verhuurderheffing van minister Blok, die volgende week woensdag wordt besproken door de Tweede Kamer.

‘Duidelijk wie de rekening betaalt’

Ook de Woonbond sprak de Kamerleden toe op de hoorzitting. ‘We zijn geconfronteerd met gigantische huurverhogingen de laatste jaren. Sociale huurwoningen worden steeds duurder en er zijn ook steeds minder sociale huurwoningen,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond benadrukt dat er dagelijks meldingen binnenkomen van huurders en woningzoekenden die tegen de nadelige effecten van de heffing aanlopen. Paping: ‘Het is pijnlijk duidelijk wie de rekening betaalt.’ De woonbond verzamelde enkele schrijnende meldingen die gedaan zijn op het meldpunt Huuralarm (externe link), om de impact van de heffing op woningzoekenden en huurders duidelijk te maken.

Zwakste schouders zwaarste lasten

De Tweede Kamer debatteert 6 juli over de evaluatie van de verhuurderheffing die minister Blok naar de Kamer heeft gestuurd. ‘Een matige en beperkte evaluatie,’ stelt Paping in de hoorzitting. Uit onderzoek van onderzoeksinstituut COELO is namelijk gebleken dat de lasten via huurverhoging vooral terechtkomen bij sociale huurders met een laag inkomen. Het COELO laat zien dat de te verwachten effecten inderdaad zijn opgetreden: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop sociale huurwoningen. Paping: ‘Het is een verkapte belasting waarbij de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen.’

Forse kritiek uit alle hoeken

Ook Aedes, de G32, de VNG, Bouwend NL, VNO NCW, MKB Nederland en de Federatie Opvang hebben kritiek geuit op de heffing. ‘Als je de bijdragen ziet, heeft de heffing weinig fans,’ stelde Jop Fackeldey dan ook fijntjes vast namens de G32.  Het NIBUD liet weten dat ook lagere modale inkomens in de sociale sector vaak moeite hebben de huur te betalen.  

Actie tegen heffing

De woonbond voert op dinsdag 5 juli, een dag voordat de Kamer besluit over de toekomst van de heffing, tegen deze huurdersbelasting. Doe mee en geef je via dit webformulier op voor de actie. De actie start op dinsdag 5 juli om 12:15 uur in het centrum van Den Haag. Na aanmelding ontvangt u informatie over de plek waar we verzamelen. Ook houden we u per e-mail op de hoogte als de planning verandert en sturen we informatie over het actieplan.