Bewonerscommissies

22-10-2018 15:01

De bewonerscommissie "De Kuil" heeft zichzelf opgeheven.

Daarnaast zijn we blij met een nieuwe bewonerscommissie in Kaag en Braassem t.w. "BC. Uylenburch"
Voorzitter            : Dhr. Theo van Rijn
Penningmeester : Mw. Wil Kant
Secretaris           : Dhr. Huub Wagner


Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met deze nieuwe bewonersocmmissie