Bestuur

17-12-2015 23:22

Het bestuur van Stichting Huurders MeerWonen is als volgt samengesteld:

Voorzitter                  Dhr. AHJ Martin
Vicevoorzitter          
Mw. W. Haasdijk
Secretaris                  Dhr. N.F. van der Meij
Penningmeester        Mw. Th. van der Zwet
Bestuurslid                Mw. M. van Maaren

Bestuurslid                Dhr. L. Helsloot