Belasting en huurtoeslag

29-03-2017 17:11

Via onderstaande links krijgt u meer informatie over huurtoeslag en huurtoeslag in bijzondere gevallen.

 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag-2017/voorwaarden-2017 

en

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag-2017/voorwaarden-2017/bijzondere-situaties/bijzondere-situaties