e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl
 
 
 

Stichting Huurders MeerWonen heet u welkom

Doelstellingen Stichting HuurdersMeerWonen

Stichting HuurdersMeerWonen (SHMW) stelt zich tot doel om samen met alle huidige en toekomstige huurders van MeerWonen, op te komen voor de belangen van huurders van
MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest. Om dat te kunnen doen zijn de volgende punten van belang:

Contact met zoveel mogelijk huurders in Kaag en Braassem en Oegstgeest. Dit kan via de website met individuele huurders, maar we vinden het ook belangrijk dat er zoveel
mogelijk bewonerscommissies zijn die de belangen in hun straat, woonblok, flat etc. vertegenwoordigen. De concrete belangen van een buurt en de situatie rond huurwoningen
verdienen permanente aandacht.            

Regelmatig overleg met MeerWonen over het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert SHMW over de begroting en de jaarrekening, maar ook
over elke wijziging in het beleid van MeerWonen. De Wet Overleg Huurder Verhuurder is hiervoor de basis. SHMW is steeds vaker in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling
al betrokken in het proces.           

Stichting HuurdersMeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest en MeerWonen zetten zich in voor mensen die zelf moeilijk in een eigen woonruimte kunnen voorzien.
Wij staan voor evenwicht tussen betaalbare huren, voldoende beschikbare woningen en kwalitatief goede en duurzame woningen. De huurinkomsten zijn hiervoor de basis.
We spreken af dat we de huurlasten voor de doelgroep zoveel mogelijk beperken.

              Regelmatig overleg met de gemeente over o.a. de Woonvisie en prestatieafspraken tussen
              Gemeente en MeerWonen. Dit gebeurt op basis van de nieuwe woningwet.   

Uitgangspunten bij onze inzet zijn:

-              We zijn er voor huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders.
-              We willen genoeg beschikbare huurwoningen in iedere prijsklasse.
-              We willen betaalbare huurwoningen.
-              We willen dat kwaliteit en huurprijs in overeenstemming zijn met elkaar.
-              We willen meebeslissen dat het geld wat MeerWonen ontvangt aan huur besteed
               wordt voor het verbeteren van de woningen en het bouwen van nieuwe woningen.
-              Jongeren moeten een goede goedkope woning kunnen betrekken in Kaag en
               Braassem en Oegstgeest. Deze moeten in voldoende mate aanwezig zijn.
-              Het aantal huurwoningen van MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest
               mag niet afnemen. We willen zelfs dat er meer woningen gebouwd gaan worden.
-              Sociale huurwoningen in Kaag en Braassem en Oegstgeest mogen alleen door
               Toegelaten Instellingen (woningcorporaties) gebouwd worden of anderen met een
                langdurig sociaal oogmerk. Vooral niet door particuliere initiatieven die deze
                woningen slechts 5 of 10 jaar 'sociaal' laten.
-              De prijzen voor collectieve voorzieningen in flats of andere wooncomplexen worden
               100% inzichtelijk berekend en iedere betrokken huurder krijgt daar een
                inzichtelijke berekening van.
-              Klachten en vragen van huurders dienen met grote welwillendheid benaderd te
                worden. De klant/huurder is koning.
-              Elke huurder dient altijd van iedere medewerker hetzelfde (dus het goede)
               antwoord te krijgen op een gelijke vraag. Huurders hebben het recht op zo'n
               antwoord.
-              Geld van corporaties is collectief geld. Huurders van nu, van vroeger en van de
                toekomst vormen het inkomen van corporaties. Het kapitaal van MeerWonen is
                het collectief kapitaal dat is opgebracht door belastinggeld, huurpenningen en de
                winst die met dit kapitaal gemaakt is. Er is nooit aan kapitaal verdeling gedaan,
                maar het kapitaal heeft wel buiten discussies rond huurverhoging gestaan.
                Wij vragen aandacht en respect van MeerWonen voor dit gegeven.
-              Woningen moeten in principe vele mensenlevens mee kunnen.
-              Huurders staan centraal bij het werk van de Stichting. Zij moeten daarom altijd
               een beroep kunnen doen op SHMW.

Nieuwsgierig? Wilt u meer weten? Vraag informatie via de mail: info@huurdersmeerwonen.nl

Nieuws

Geen vrijstelling huurverhoging voor AOW'ers

03-02-2016 13:50
Geen vrijstelling huurverhoging voor AOW'ers dinsdag 02 februari 2016 AOW'ers met een inkomen vanaf 39.000 euro kunnen fluiten naar de vrijstelling van een bepaalde huurverhoging die woonminister Stef Blok aanvankelijk voor deze groep in gedachten...

Minister Blok schrapt automatische voorrang statushouders op woningmarkt + kamerbrief

01-02-2016 22:21

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde kan lonen voor huurders

28-01-2016 16:50
Huurders krijgen binnen de eerste acht weken van 2016 voor het eerst een WOZ-beschikking op de mat. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de WOZ-waarde mee te laten tellen in het puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning wordt berekend. 2,6 miljoen...

WOZ/waarde in Woningwaarderingsstelsel

23-01-2016 00:32
WOZ-waarde in Woningwaarderingsstelsel.pdf

Blok wijkt te veel af van Sociaal Huurakkoord

11-01-2016 00:53
Minister Blok neemt het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond in 2015 sloten, deels over. De totale huursom van corporaties mag niet meer stijgen dan 1% boven inflatie. Binnen die huursom -de opbrengst uit verhuur- vallen niet alleen de huurprijzen die zittende huurders betalen, maar ook de...

Warmunda stopt fusie met MeerWonen

07-01-2016 16:29
Woningcorporatie Warmunda uit Warmond stopt de fusiebesprekingen met MeerWonen uit Roelofarendsveen en Oegstgeest. Dat doet Warmunda omdat de gemeente Teylingen waarin zij werkt liever ziet dat ‘hun’ verhuurder binnen de eigen regio samenwerkt. Teylingen verbood de fusie overigens niet, maar werd...

In de bloemetjes

04-01-2016 16:00
De huurdersorganisaties HOB en HBV hebben hun onderzoek naar een nieuwe vorm van samenwerking afgerond. Met instemming van de achterban is besloten om per 1 januari 2016 samen verder te gaan als stichting Huurders MeerWonen (stichting HMW ). Tijdens de RvC-vergadering gisteravond werden de...

Corporaties worden rijker en huurders armer

31-12-2015 01:00
Deze maand heeft minister Blok twee rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Sectorbeeld 2015 van de Autoriteit Woningcorporaties laat zien dat de financiële positie van corporaties zich positief ontwikkelt. Het rapport Volkshuisvestelijke prestaties corporaties laat zien dat dit ten koste is...

Schrijf ons

16-12-2015 13:07
Heeft u vragen en/of opmerkingen over huurdersaangelegenheden? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op contact. Wij stellen uw mening, suggestie of idee zeer op prijs. Dit helpt ons om onze onderhandelingen met Stichting MeerWonen nog verder te verbeteren. Hartelijk dank voor uw terugkoppeling.

Welkom bij onze nieuwe webpresentatie

16-12-2015 13:06
Welkom op onze nieuwe website. Hier kunt u een compleet overzicht van onze lopende acties vinden. Ons primaire doel is om u op de hoogte te houden van de meest recente informatie, die voor u van belang kan zijn met betrekking tot onze organisatie.
<< 1 | 2 | 3 | 4