e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl
 
 
 

Stichting Huurders MeerWonen heet u welkom

Doelstellingen Stichting HuurdersMeerWonen

Stichting HuurdersMeerWonen (SHMW) stelt zich tot doel om samen met alle huidige en toekomstige huurders van MeerWonen, op te komen voor de belangen van huurders van
MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest. Om dat te kunnen doen zijn de volgende punten van belang:

Contact met zoveel mogelijk huurders in Kaag en Braassem en Oegstgeest. Dit kan via de website met individuele huurders, maar we vinden het ook belangrijk dat er zoveel
mogelijk bewonerscommissies zijn die de belangen in hun straat, woonblok, flat etc. vertegenwoordigen. De concrete belangen van een buurt en de situatie rond huurwoningen
verdienen permanente aandacht.            

Regelmatig overleg met MeerWonen over het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert SHMW over de begroting en de jaarrekening, maar ook
over elke wijziging in het beleid van MeerWonen. De Wet Overleg Huurder Verhuurder is hiervoor de basis. SHMW is steeds vaker in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling
al betrokken in het proces.           

Stichting HuurdersMeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest en MeerWonen zetten zich in voor mensen die zelf moeilijk in een eigen woonruimte kunnen voorzien.
Wij staan voor evenwicht tussen betaalbare huren, voldoende beschikbare woningen en kwalitatief goede en duurzame woningen. De huurinkomsten zijn hiervoor de basis.
We spreken af dat we de huurlasten voor de doelgroep zoveel mogelijk beperken.

              Regelmatig overleg met de gemeente over o.a. de Woonvisie en prestatieafspraken tussen
              Gemeente en MeerWonen. Dit gebeurt op basis van de nieuwe woningwet.   

Uitgangspunten bij onze inzet zijn:

-              We zijn er voor huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders.
-              We willen genoeg beschikbare huurwoningen in iedere prijsklasse.
-              We willen betaalbare huurwoningen.
-              We willen dat kwaliteit en huurprijs in overeenstemming zijn met elkaar.
-              We willen meebeslissen dat het geld wat MeerWonen ontvangt aan huur besteed
               wordt voor het verbeteren van de woningen en het bouwen van nieuwe woningen.
-              Jongeren moeten een goede goedkope woning kunnen betrekken in Kaag en
               Braassem en Oegstgeest. Deze moeten in voldoende mate aanwezig zijn.
-              Het aantal huurwoningen van MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest
               mag niet afnemen. We willen zelfs dat er meer woningen gebouwd gaan worden.
-              Sociale huurwoningen in Kaag en Braassem en Oegstgeest mogen alleen door
               Toegelaten Instellingen (woningcorporaties) gebouwd worden of anderen met een
                langdurig sociaal oogmerk. Vooral niet door particuliere initiatieven die deze
                woningen slechts 5 of 10 jaar 'sociaal' laten.
-              De prijzen voor collectieve voorzieningen in flats of andere wooncomplexen worden
               100% inzichtelijk berekend en iedere betrokken huurder krijgt daar een
                inzichtelijke berekening van.
-              Klachten en vragen van huurders dienen met grote welwillendheid benaderd te
                worden. De klant/huurder is koning.
-              Elke huurder dient altijd van iedere medewerker hetzelfde (dus het goede)
               antwoord te krijgen op een gelijke vraag. Huurders hebben het recht op zo'n
               antwoord.
-              Geld van corporaties is collectief geld. Huurders van nu, van vroeger en van de
                toekomst vormen het inkomen van corporaties. Het kapitaal van MeerWonen is
                het collectief kapitaal dat is opgebracht door belastinggeld, huurpenningen en de
                winst die met dit kapitaal gemaakt is. Er is nooit aan kapitaal verdeling gedaan,
                maar het kapitaal heeft wel buiten discussies rond huurverhoging gestaan.
                Wij vragen aandacht en respect van MeerWonen voor dit gegeven.
-              Woningen moeten in principe vele mensenlevens mee kunnen.
-              Huurders staan centraal bij het werk van de Stichting. Zij moeten daarom altijd
               een beroep kunnen doen op SHMW.

Nieuwsgierig? Wilt u meer weten? Vraag informatie via de mail: info@huurdersmeerwonen.nl

Nieuws

Belasting en huurtoeslag

29-03-2017 17:11
Via onderstaande links krijgt u meer informatie over huurtoeslag en huurtoeslag in bijzondere...

Nieuwe uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging

27-03-2017 10:53
Dit jaar gelden er nieuwe regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er is nog maar één inkomensgrens en er zijn nieuwe uitzonderingen. IStock Aan huishoudens met een inkomen tot € 40.349,- mag maximaal een huurverhoging van 2,8% worden gevraagd....

Brief Belastingdienst doorgeven inkomensgegevens

22-03-2017 10:56
Belastingdienst is weer begonnen met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen hier een brief over. De Belastingdienst is verplicht huurders op de hoogte te stellen als er inkomensgegevens zijn gedeeld met de verhuurder. ...

PBL: huurders langdurig in armoede

21-03-2017 10:57
Steeds meer huurders hebben te maken met langdurige armoede. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). IStock Door stijgende woonlasten en achterblijvende inkomensontwikkeling zitten steeds meer huurders in de knel. Ruim een half...

Huurdersconsultaties

08-03-2017 18:10
Op 6 en 7 maart 2017 zijn de huurdersconsultaties geweest in respectievelijk Oegstgeest en Roelofarendsveen. Op verzoek van de huurders het jaarverslag dat in de envelop zat en diverse andere stukken die gepresenteerd werden in Oegstgeest. Daarnaast ook de begroting en de werkelijke inkomsten en...

Nieuwe maximumprijs warmtelevering per 2017

17-01-2017 00:35
Voor 2017 heeft ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW): De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 299,16 euro met daarbovenop 22,69 euro per verbruikte gigajoule. Het meettarief. Dit tarief is voor 2017 vastgesteld op 25,02...

De prestatieafspraken met de gemeente Kaag en Braassem

09-01-2017 10:39
Op 14 december 2016 zijn de prestatieafspraken getekend door woningcorporatie MeerWonen, woondiensten Aarwoude, de beide huurdersorganisaties en gemeente Kaag en Braassem.  

Huurder moet bezwaar kunnen maken tegen WOZ-waarde

16-09-2016 15:19
Wie het niet eens is met de WOZ-waarde van zijn huurwoning moet bezwaar kunnen maken. Niet alle gemeenten hebben de bezwaarmogelijkheden voor huurders op orde. Dat blijkt uit navraag van de Woonbond. Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee in de maximaal toegestane...

WOZ-waarde vanaf 1 oktober openbaar

16-09-2016 15:18
De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment moet iedereen WOZ-waardes kunnen opzoeken via wozwaardeloket.nl, een website van de Rijksoverheid. Woonbond In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in met het...

Nieuwe Bewonerscommissie

15-08-2016 23:05
De bewoners van Noorderstaete in Roelofarendsveen heeft onlangs een bewonerscommissie opgericht. De volgende leden vormen het dagelijks bestuur: Voorzitter: ………..Jan van der Tang Secretaris:………... Marianne van Veen Penningmeester: Toos van Klink  
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>