De afbeeldinggalerij is leeg.

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl
 
 
 

Stichting Huurders MeerWonen heet u welkom

Doelstellingen Stichting HuurdersMeerWonen

Stichting HuurdersMeerWonen (SHMW) stelt zich tot doel om samen met alle huidige en toekomstige huurders van MeerWonen, op te komen voor de belangen van huurders van
MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest. Om dat te kunnen doen zijn de volgende punten van belang:

Contact met zoveel mogelijk huurders in Kaag en Braassem en Oegstgeest. Dit kan via de website met individuele huurders, maar we vinden het ook belangrijk dat er zoveel
mogelijk bewonerscommissies zijn die de belangen in hun straat, woonblok, flat etc. vertegenwoordigen. De concrete belangen van een buurt en de situatie rond huurwoningen
verdienen permanente aandacht.            

Regelmatig overleg met MeerWonen over het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert SHMW over de begroting en de jaarrekening, maar ook
over elke wijziging in het beleid van MeerWonen. De Wet Overleg Huurder Verhuurder is hiervoor de basis. SHMW is steeds vaker in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling
al betrokken in het proces.           

Stichting HuurdersMeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest en MeerWonen zetten zich in voor mensen die zelf moeilijk in een eigen woonruimte kunnen voorzien.
Wij staan voor evenwicht tussen betaalbare huren, voldoende beschikbare woningen en kwalitatief goede en duurzame woningen. De huurinkomsten zijn hiervoor de basis.
We spreken af dat we de huurlasten voor de doelgroep zoveel mogelijk beperken.

              Regelmatig overleg met de gemeente over o.a. de Woonvisie en prestatieafspraken tussen
              Gemeente en MeerWonen. Dit gebeurt op basis van de nieuwe woningwet.   

Uitgangspunten bij onze inzet zijn:

-              We zijn er voor huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders.
-              We willen genoeg beschikbare huurwoningen in iedere prijsklasse.
-              We willen betaalbare huurwoningen.
-              We willen dat kwaliteit en huurprijs in overeenstemming zijn met elkaar.
-              We willen meebeslissen dat het geld wat MeerWonen ontvangt aan huur besteed
               wordt voor het verbeteren van de woningen en het bouwen van nieuwe woningen.
-              Jongeren moeten een goede goedkope woning kunnen betrekken in Kaag en
               Braassem en Oegstgeest. Deze moeten in voldoende mate aanwezig zijn.
-              Het aantal huurwoningen van MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest
               mag niet afnemen. We willen zelfs dat er meer woningen gebouwd gaan worden.
-              Sociale huurwoningen in Kaag en Braassem en Oegstgeest mogen alleen door
               Toegelaten Instellingen (woningcorporaties) gebouwd worden of anderen met een
                langdurig sociaal oogmerk. Vooral niet door particuliere initiatieven die deze
                woningen slechts 5 of 10 jaar 'sociaal' laten.
-              De prijzen voor collectieve voorzieningen in flats of andere wooncomplexen worden
               100% inzichtelijk berekend en iedere betrokken huurder krijgt daar een
                inzichtelijke berekening van.
-              Klachten en vragen van huurders dienen met grote welwillendheid benaderd te
                worden. De klant/huurder is koning.
-              Elke huurder dient altijd van iedere medewerker hetzelfde (dus het goede)
               antwoord te krijgen op een gelijke vraag. Huurders hebben het recht op zo'n
               antwoord.
-              Geld van corporaties is collectief geld. Huurders van nu, van vroeger en van de
                toekomst vormen het inkomen van corporaties. Het kapitaal van MeerWonen is
                het collectief kapitaal dat is opgebracht door belastinggeld, huurpenningen en de
                winst die met dit kapitaal gemaakt is. Er is nooit aan kapitaal verdeling gedaan,
                maar het kapitaal heeft wel buiten discussies rond huurverhoging gestaan.
                Wij vragen aandacht en respect van MeerWonen voor dit gegeven.
-              Woningen moeten in principe vele mensenlevens mee kunnen.
-              Huurders staan centraal bij het werk van de Stichting. Zij moeten daarom altijd
               een beroep kunnen doen op SHMW.

Nieuwsgierig? Wilt u meer weten? Vraag informatie via de mail: info@huurdersmeerwonen.nl