Sociaal Statuut

13-07-2021 12:37

Het Bestuur heeft in samenwerking met MeerWonen een nieuw Sociaal Statuut gemaakt.

Dit Sociaal Statuut is de onderlegger voor het opstellen van een Sociaal Plan. De komende jaren renoveert en bouwt MeerWonen complexen en woningen en worden er mogelijk ook woningen gesloopt. Al deze ingrijpende gebeurtenissen vragen om heldere afspraken en regels. In dit Sociaal Statuut wordt uitgelegd wat dit voor de huurders van MeerWonen betekent.

Sociaal statuut.pdf